Barnedåb i Ågård Frimenighed

Ved ønske om barnedåb skal henvendelse ske til frimenighedspræsten senest 3 uger før dåben.

Dåbsforældre og frimenighedspræsten aftaler da en samtale.

Ved denne samtale skal forældre have navne på mindst to faddere klar.

Ved barnedåb i i frimenigheden udstedes der en dåbsattest, ligesom der udstedes en navneattest i det sogn, hvor barnet er bosiddende.

Barnet meldes ved barnedåb ind i Ågård Frimenighed.

Det forudsættes, at mindst een af forældrene er medlem af Ågård Frimenighed

"I forbindelse med dåben af vores søn i januar 2012 kontaktede vi Henrik. Nogle dage forinden fik vi besøg, for her at hilse på hinanden og tale ceremonien igennem. 

Vi havde oplevelsen af et meget personligt og nærværende møde, og det rørte os meget, at Henrik kom med blomster og første bemærkning var ”Tillykke med Jeres søn!” 

Selve barnedåben var en rigtig dejlig oplevelse. Kirken i sig selv er smuk, og når man sidder i den, fyldes man hurtigt af glæde, tryghed og fred. Vi havde oplevelsen af at blive taget særligt godt imod af både kordegn og præst. Det var en spændende prædiken, hvor man fik lyst til at lytte og lade sig inspirere, og vi sang nogle rigtig kønne salmer. Selve dåbsceremonien oplevede vi særligt personlig, oprigtig og højtidelig uden at være formel. Vi fik følelsen af at være en del af noget større. Tak for det!"