Forældrene inddrages i konfirmationen

Forældrene spiller en stor rolle under konfirmationsforberedelsen

Af Jonna Toft, journalist

Forældre involveres i konfirmation

To forældreaftener med bibelhistorie er et tilbud til konfirmandforældre i Ågård Frimenighed. De har også nogle praktiske opgaver op til festdagen.

Bibelhistorie for voksne

Når en kommende konfirmand kommer hjem til aftensmaden og slynger spørgsmål ud som ”Vi har set en urne - vil I brændes?” eller ”Ville Abraham virkelig slå sin søn ihjel?” – så kan det være meget godt, at man kender fortællingerne fra Bibelen.

Derfor holder Ågård Frimenighed to forældreaftener uden børn i løbet af konfirmationsforberedelsen. Her fortæller præst Henrik Jensen om de diskussioner, han har med de unge, og så er der bibelhistorie og et glas rødvin.

- Mange forældre har glemt en del af fortællingerne, men de vil gerne genopfriske dem og høre, hvordan jeg fortolker dem, så de bedre kan snakke med deres barn om det, siger Henrik Jensen. Han oplever, at også brudepar og dåbsforældre efterlyser bibelhistorie, så nu planlægger han at holde kirkehøjskole for menigheden ind imellem.

Få, men vigtige praktiske opgaver

Forældre til konfirmander har nogle få, men vigtige opgaver i årets løb i Ågård Frimenighed.

De skal gøre kirken ren ved menighedens fælles arbejdsdag. Ud skal bænke og borde, alt skures og skrubbes, og kirken bliver velduftende og fnugfri til festen.

Og så skal de pynte kirken inden konfirmationen.

Desuden er det op til dem at arrangere Blå Mandag sammen med de unge.

Konfirmationsundervisningen kan de holde sig ajour med på den fælles, lukkede Facebook-gruppe. Her skriver Henrik Jensen om, hvad holdet har beskæftiget sig med.

Læs: Konfirmationsforberedelse: Samvær og gode samtaler  (link)

Stærkt fællesskab

- Det er rart at følge med i, hvad der foregår, siger Henrik Ejby Teilberg, far til konfirmanden Elias.

- Her er et stærkt fællesskab om kirken, og det vil vi gerne være en del af. Jeg er ikke selv konfirmeret, så for mig er det spændende at lære fortællingerne i Bibelen bedre at kende. Vi er måske ikke de flittigste kirkegængere, og derfor er det rart at opleve, at her får man ikke en spand skyldfølelse i nakken, når man går. Her er alle velkomne, også den sjældne gæst.

Annette Justesen, mor til konfirmanden Niels og 3 andre, der er konfirmeret i frimenigheden, siger:

- Henrik gør kristendommen vedkommende. Næstekærlighed, sammenhold og det at være gode ved hinanden er vigtigt også i dag. Måske endda endnu vigtigere end tidligere, fordi alting går så stærkt, og vi måles på penge og præstationer. Henrik skaber et rum, hvor de unge kan snakke om de store spørgsmål i livet, og det er rigtig godt for dem.