Kirkegården

Ågård Frimenigheds kirkegård

Kontakt graver Tina Korsholm

Anlæg

Kirkegården ved Ågård Frimenighedskirke har to afdelinger. Den største del er udlagt i almindelige gravsteder til kistebegravelser. Der kan dog også nedsættes urner i disse gravsteder. Den mindste del, der er helt udlagt i græs, er alene beregnet til urnegrave med eller uden plade i græsplænen.

Anlæg af gravsteder tilrettelægges således, at der tages hensyn til de eksisterende skønhedsværdier og kirkegårdens særlige karakter. Valg af gravsted, beplantning, kantsætning og pasning i øvrigt skal derfor foretages i dialog med graveren. 

Brugsretten af et gravsted kan kun overdrages med godkendelse af frimenighedens graver/bestyrelse.

Pasning af gravsteder

Det er muligt at passe gravstedet selv eller få det passet af graveren mod betaling. Vælger man selv at passe gravstedet, forventes det, at vedligeholdelsen lever op til standarden for gravsteder passet af graveren. Hvis frimenighedens bestyrelse finder det påkrævet, kan den bede graveren foretage renholdelse og/eller klipning på gravstedet mod betaling.

Der er udarbejdet en pasningsvejledning for gravsteder. Denne vejligning kan revireres hos graveren eller kan findes i kirkens våbenhus.

Vejledningen kan også downloades herunder