Medlemskab af Ågård Frimenighed

Hvordan bliver jeg medlem?

Ønsker du at blive medlem af Ågård Frimenighed er processen meget let! Du kan henvende dig til frimenighedspræst Henrik Jensen enten pr. email: aagaardfrimenighed@gmail.com eller pr telefon: 51269490.

Du vil da få et sæt indmeldelsesblanketter tilsendt.

Hvad koster det?

Som medlem af Folkekirken betales normalt en kirkeskat på mellem 0,8 og 1,3% afhængig af, hvor du bor. 

F.eks. er kirkeskatten i Øster Starup Sogn på 0,91% og i Vester Nebel Sogn 0,94%.

Ågård Frimenigheds generalforsamling fastsætter det årlige medlemsbidrag til frimenigheden. Ved medlemskab af Ågård Frimenighed skal du betale 1,7 % af den skattepligtige indkomst. Dette bidrag opkræves fire gange om året.

Træk medlemsbidraget fra i skat!

Da Ågård Frimenighed er godkendt som gaveberettiget organisation hos Skat, er det muligt at trække hele medlemsbidraget fra på din selvangivelse. Som medlem af Ågård Frimenighed vil beløbet automatisk være fortrykt på din selvangivelse. Skatteværdien af fradraget svarer til skatten af den indkomst, som fradraget fortrænger. D.v.s. du kommer til netto at betale ca. 1,08% i direkte medlemsbidrag. Altså ikke væsentlig dyrere, end kirkeskatten til Folkekirken!