Portræt af frimenighedspræst Henrik Jensen

af Kirsten Storgaard

Præsten er et vigtigt omdrejningspunkt i menighedens liv. Sådan har det været i alle de 125 år, som Ågård Frimenighed har eksisteret, og sådan skal det blive ved med at være.  Som frimenighed kan vi selv bestemme, hvem der skal være vores præst, og når der skal vælges ny præst, bliver beslutningen taget på en ekstraordinær generalforsamling, hvor alle medlemmer har stemmeret.

Henrik Jensen har været vores præst i snart 15 år, og han har på fornem vis været med til at sætte tydelige spor i sit arbejde og liv som præst her på Kirkebakken.

Præstegården i Ågård er en bolig med et stort hjerterum og indrettet med sans for det æstetiske. Her tager Henrik gerne imod og åbner dørene, når en samtale om de store spørgsmål i livet presser sig på, eller når vi som medlemmer skal nyde og indleve os i kulturelle oplevelser og fællesskaber som foredrag, litteraturkreds og hyggeligt samvær. Præstegården er en dejlig ramme, som vi som medlemmer af frimenigheden har stor glæde af. Der er stort set altid kaffe på kanden og som en ekstra gevinst for fællesskabet, kan Henrik også med sin musikalitet være tovholder i fællessang både som forsanger og pianist.

Han er en meget dygtig sproglig formidler, som formår at fastholde en klar og tydelig rød tråd i sine taler og prædikener og samtidig kæde væsentlige og brugbare betragtninger fra litteratur, kunst, politik og hverdagsliv sammen med teksten fra evangeliet. På den måde får vi nye billeder på nethinden og mulighed for andre tanker og perspektiver på livet - vi får noget med hjem hver gang, vi kommer i kirke.  Henrik er ikke bange for at prikke til os, og han har altid noget på hjerte. Det er blandt andet derfor, at mange har lyst til at komme i kirke i Ågård.

Humor og eftertænksomhed er også kendetegnende for Henrik -  egenskaber han har med sig fra opvæksten i det nordjyske, hvor det at tænke længe og tale kort er et adelsmærke. Han giver sig tid til at gå i dialog og gør sig altid umage for at kæde det personlige og menneskelige sammen med budskabet i kristendommen.

Tydelige holdninger er også kendetegnende for Henrik.  Han interesserer sig for den verden vi lever i, og er ikke bange for at give sine tanker og ord en skarphed og en kant til glæde for såvel unge som ældre.  Han er uddannet som lærer og har gennem sit liv som højskolelærer på Gymnastikhøjskolen i Ollerup og højskoleforstander i Afrika gjort sig erfaringer, han drager med ind i arbejdet som præst. Ligeledes har han også i en årrække været hovedbestyrelsesmedlem i DGI. Han er en dygtig pædagog og er god til at møde konfirmander og børn i øjenhøjde og sammen med dem også afprøve kreative ideer til stor glæde for os alle.

I den store have, som hører til præstegården, udfolder Henrik også sin skabertrang, og det er en fornøjelse at blive indbudt til bl.a. Sct. Hans fest og kirkefrokost i de smukke omgivelser.

 Det folkelige liv og omverdenen har Henriks interesse, han er god til at bevæge sig uden for sin matrikel og være aktiv i livet omkring sig. Han er nærværende og opmærksom på sine omgivelser og involverer sig gerne. Dagligt kan man møde ham på en af sine lange vandreture med labradoren Jambo. Måske er det på disse ture i naturen, han også får inspiration og ideer til at kæde ord og handling sammen og dermed være i stand til at skabe pejlemærker for tanker om livet.

Der skal ikke herske tvivl om, at vi er glade for vores præst her i Ågård!

Frimenighedspræst Henrik Jensen