Samvær og gode samtaler

Af Jonna Toft, journalist

Intense samtaler om livets store spørgsmål er kernen i at gå til præst i Ågård Frimenighed. Her må man gerne undre sig.

Folder kristendom ud for unge

- Jeg var glad for at gå til præst. Henrik, vores præst, er god til at fortælle om historierne i Bibelen. Men vi snakkede også om, hvad der sker i vores liv lige nu, og lavede nogle sjove ting - og spiste kage, smiler 13-årige Laura Vanting Balle. Hun blev konfirmeret sammen med 8 andre konfirmander søndag 18. maj 2014 i Ågård Frimenighedskirke.

- Man behøver ikke tro på kristendommen på en bestemt måde. Det er jeg blevet mere afklaret med. Vi talte fx om, hvordan vi ser Gud. Henrik sagde, at det er okay, hvis man tror, han er en mand på en sky, men man kan måske også se Gud som kærligheden mellem mennesker og alt det gode, der sker imellem mennesker. Og så fortalte han om nogle tekster, der viser i den retning. Han er god til at folde kristendommen ud for os, siger hun.

Et lille hold giver nærhed

Konfirmander i Ågård Frimenighed kommer typisk fra 3-4 lokale skoler. Nogle går i 7. klasse, andre i 8. Mindst én forælder skal være medlem af frimenigheden, for at barnet kan blive konfirmeret her. Ofte er et hold på 8-12 konfirmander.

Konfirmationsforberedelse foregår i præstegården i 2 timer hver anden uge på et tidspunkt, som holdet selv fastsætter. I en lukket Facebook-gruppe for konfirmander og forældre skriver præst Henrik Jensen om, hvad de laver hver gang.

Blå Mandag fejrer konfirmanderne som regel sammen. Vil man hellere følge sin klasse til Blå Mandag, kan man dog godt det. Men sammenholdet mellem Ågård-konfirmanderne trækker.

Læs: Sådan foregår konfirmation i Ågård Frimenighed (link)

Samtale er i centrum

Konfirmationsforberedelse begynder ca. 1. september. I efteråret fortæller Henrik Jensen om Det Gamle Testamente, ved juletid om Jesus’ fødsel, og i foråret om Det Nye Testamente. Som et parallelt spor hele året snakker holdet om kristendom i hverdagen, fx hvis én skal til bryllup eller begravelse, eller hvis Henrik har en urne stående, som snart skal i jorden.

- Det levende ord og samtalen er i centrum, og de unge vil gerne høre bibelhistorie. Her er det er okay at snakke, før man har tænkt færdig. Men man må også godt holde sig lidt tilbage og lytte, siger Henrik Jensen, der også er læreruddannet.

Der er også lektier. De unge får et spørgsmål med hjem, som de skal snakke med familien om, fx: Hvordan vil du begraves? Hvordan ser mit stamtræ ud? Eller: Hvorfor hedder jeg mit navn?

Til gudstjeneste uden tvang

De kommende konfirmander skal deltage i nogle gudstjenester, men der er ikke krav om et bestemt antal. De får et kryds på en tavle i konfirmandstuen, og faktisk er de flittige kirkegængere.

- For mig er gudstjenester ikke noget, der skal overstås, siger 14-årige Marie Thit Honoré Christiansen. Det er et frirum, og nogle gange lytter jeg faktisk ikke så meget, jeg mærker bare stemningen.

Søren Thuesen Holst, 14 år, supplerer:

- Jeg kan bedst lide at gå til gudstjeneste i vores egen kirke. Henrik tager fat i det ting, der sker her og nu, og ikke i gamle, uvedkommende emner.

Mange aktiviteter i årets løb

3 aktiviteter er faste hvert år:

En overnatningstur i samarbejde med Skanderup Valgmenighed og Rødding og Bovlund Frimenigheder.
En gudstjeneste, som de unge selv står for.
Et kirkekunst-projekt. Kunstværket hænger i kirken fra december til konfirmationen i maj og bruges som motiv på frimenighedens julekort mv.

Overnatningsturen foregik i oktober, hvor holdet overnattede på Vedersø Idrætsefterskole. Undervejs så de bl.a. Esbjerg Evangeliet, et 140 m2 stort vægmaleri, der fortolker Bibelen, samt nogle kirker med særlig kirkekunst.

Inspirationen skulle bruges til holdets kirkekunst-projekt, som ifølge Henrik Jensen skal have en kvalitet, så det er kunst. Tidligere hold har bl.a. lavet en glasfrise og en jernskulptur af Noas Ark, og hold 2013-14 malede med kunstneren Frank Buchgraitz’ hjælp et stort akrylmaleri med pinsen som udgangspunkt.

- De skal have noget i fingrene, noget at arbejde med. Det her hold glemmer aldrig, hvad Helligånden er, siger Henrik Jensen. Vi får så mange historier ud af det.

14-årige Annesofie Schiøler Andersen er stolt over maleriet:

- Mens vi tegnede figurerne og arbejdede med maleriet, snakkede vi om, hvordan vi hver især havde opfattet fortællingerne om pinsen. Det var sjovt, og maleriet er blevet flot. Det er lettere at tro på historierne i Bibelen, når man snakker om den mere overordnede mening med dem.

Nært forhold til præsten

De mange gode samtaler under private former i præstegården har givet de unge et nært forhold til deres præst.

- Henrik byder ind med noget andet, end vi forældre og lærere kan, siger Annette Justesen, mor til 4 børn, der alle er konfirmeret i Ågård Frimenighed.  

- De unge har et frirum sammen med ham. De får nogle rigtige gode snakker om store, etiske dilemmaer. Han er god til at gøre kristendommens budskaber om næstekærlighed og sammenhold vedkommende.

Ved konfirmationen 18. maj 2014 satte Henrik Jensen ord på, hvad det betyder at gå til præst, i sin tale til konfirmanderne:

”Ud over at få fyldt godt på med historier fra Bibelen, samtaler om livet og døden og kærligheden, så er og skal konfirmationsforberedelsen og timerne i præstegården være et frirum. Her er et af de få steder tilbage, hvor I møder en voksen, der selv tør stå på mål for sin overbevisning. Her er et sted, hvor samværet ikke handler om færdige svar og paratviden, men om det at være menneske. Her er plads og rum til den frie samtale, hvor man ikke bliver talt imod, men hvor der faktisk er plads og tid til at tale om så uproduktive ting som svigt, tab, tilgivelse og kærlighed. Så grundlæggende er det at gå til præst for livets skyld og for fællesskabets skyld.”