Konfirmationsdagen

Sådan forløber selve dagen i kirken

Af Jonna Toft, journalist

Konfirmation er en festdag. I Ågård Frimenighed har forældrene pyntet kirken, og en konfirmand uddeler alterbrødet.

Festen begynder i kirken

Konfirmation i Ågård Frimenighed ligner konfirmation i folkekirken. Men der er også nogle forskelle.

Forældrene har pyntet kirken inden konfirmationen. Tidligere på foråret har de gjort kirken grundigt ren ved en fælles arbejdsdag, så alt skinner og er klar til festdagen.

Alle gæsterne kan normalt godt være i kirken. Det betyder, at familiefesten begynder her.

Præsten vælger en relevant tekst

Ved konfirmationen holder præst Henrik Jensen en prædiken som på enhver anden søndag. Han bruger ikke nødvendigvis søndagens tekst, som folkekirkens præster normalt gør. I år (2014) talte han om Helligånden, fordi den var central i konfirmandernes kunstprojekt.

Bagefter holder han en tale for konfirmanderne. Imens står de oppe hos ham ved alteret. Det er en fælles tale til hele holdet, men hver konfirmand har valgt sit eget konfirmationsord.

I folkekirken bruges tilspørgelsen: Præsten spørger konfirmanden, om han/hun vil konfirmeres i den kristne tro. Det bruger Henrik Jensen ikke. For konfirmanden har for længst taget stilling til det spørgsmål i konfirmationsforberedelsen.

Læs: Konfirmationsforberedelse: Samvær og gode samtaler  (link)

Der er også altergang ved konfirmationen, og en af konfirmanderne uddeler alterbrødet.

Konfirmander fejres af alle

Efter konfirmationen går præsten og konfirmanderne ud af kirken og stiller sig i en række. Alle gæsterne kommer ud og hilser på hver enkelt, ikke kun deres egen konfirmand.

- Alle er her for at fejre alle konfirmanderne. Det giver en fin afslutning på den kirkelige del, og vi er fri for limousineræs, motorcykelafhentning og den slags, siger Henrik Jensen.

Blå mandag med holdet

Blå mandag holder konfirmanderne som regel med deres hold, ikke med deres klasse. De kan dog godt vælge klassens arrangement, hvis de ønsker det.

Forældrene står for at arrangere Blå mandag. I år gik turen til Tørring Action Park, og om aftenen mødtes de unge med deres familier og Henrik Jensen til fælles spisning på en restaurant.