Vielse

Ved ønske om vielse i Ågård Frimenighedskirke skal henvendelse ske til frimenighedspræsten i god tid.

Inden vielsen skal parret selv sørge for at få rekvireret og indsendt en såkaldt prøvelsesattest. Denne blanket rekvireres hos det lokale Borgerservice. 

Vi gør opmærksom på, at i vielsestilladelsen udstedt af Kirkeministeriet til frimenighedspræsten, gøres krav om, at mindst den ene af parret er medlem af Ågård Frimenighed.

Ved vielse i frimenighedskirken påhviler det selv parret at sørge for pyntning af kirken.

Det er muligt at benytte Brückerstuen til en reception efter vielsen. Se nærmere her ►