Et "JA!" i kirken

af Kirsten Storgaard

Thomas og Trine bor sammen med deres tre små piger i Vester Nebel og valgte for snart to år siden at lade sig vie i Ågård Frimenighedskirke. Da de fik børn, var de omkring rådhuset for på denne måde at sikre sig alle formalia i forhold til deres fælles materielle værdier.  Begge var dog enige om, at det rigtige bryllup skulle være i kirken, hvor deres tre piger er døbt. Thomas og Trine er begge opdraget i et kristent værdisæt, hvor livssynet er en glæde ved livet, og troen er ikke et åg, men noget, som man kan støtte sig til gennem livet.  Denne glæde og livstydning ville de gerne bringe ind i deres ægteskab.

Da de flyttede til egnen for snart 10 år siden og blev nabo til kirken, var det naturligt at udvise nysgerrighed over for kirken, både i form og indhold.  Det de oplevede og fik indsigt i var vedkommende og de følte ret hurtigt et ejerskab og en samhørighed til menigheden. De oplevede, at der var overensstemmelse med deres egne grundværdier og de værdier kirken stod for. Det var således helt natuligt, at Frimenighedskirken skulle danne ramme og være fundamentet for deres bryllupsfest.

Thomas og Trine ser i dag med glæde tilbage på deres store dag. De oplevede i kirken et nærvær og en samhørighed med menigheden og de fik en meget personlig, humoristisk med også dybsindig bryllupstale fra frimenighedspræsten som fælles gods i deres ægteskab. En tale, som binder det kristne budskab sammen med deres eget liv og skaber en sammenhæng og mening i deres fælles liv.